Walidacja system - Strona główna

Strona głównaFilozofia walidacji

Pojęcie walidacji po raz pierwszy zostało wprowadzone do przemysłu farmaceutycznego w USA na początku lat 70-tych. W pierwszej fazie dotyczyło ono głównie sterylizacji płynów infuzyjnych, dopiero w późniejszych latach systematycznie wprowadzano pojęcie walidacji do urządzeń i procesów. W chwili obecnej walidacja postrzegana jest jako podstawowe narzędzie służące do osiągania wysokiego stopnia bezpieczeństwa i powtarzalności produkcji. Służy także do kompleksowej optymalizacji procesów, a tym samym do podnoszenia bezpieczeństwa systemów. Filozofię walidacji najdokładniej przedstawia powszechnie znany "MODEL-V", który to w przejrzysty i klarowny sposób obrazuje zależność poszczególnych specyfikacji w zależności od wymaganych kwalifikacji.

MODEL-V

Każda z tych trzech opisywanych specyfikacji ma swoje odzwierciedlenie w postaci odpowiedniej kwalifikacji, której to potwierdzeniem jest spelnienie jej założeń. Rozpoczęcie procesu inwestycji opiera się w pierwszej fazie na opracowaniu dokumentu wiążącego oczekiwania inwestora z mozliwościami i przepisami dotyczącymi danego przedsięwzięcia. Drugim etapem jest szczegółowe opisanie funkcji i zakresu systemu, a w następnym kroku (etap trzeci) utworzenie specyfikacji opisującej w jaki sposób zostanie dany system zbudowany. Powstały w ten sposób system w kolejnych etapach zostaje poddany sprawdzeniu i analizie. Sprawdzenia mają na celu wykazać, iż dla danego systemu zostały spełnione wszystkie założenia inwestycyjne, a system ten pracuje w spsób prawidlowy bez żadnych zakłóceń.

Biorąc pod uwagę czas potrzebny do walidacji procesów, systemów i urządzeń można stwierdzić, iż jest on czasochłonny. Tworzenie potrzebnych dokumentacji, procedur, wykonywanie testów i działań naprawczych na ogół przeciąga się w czasie.

Czas projektu

Właściwe opracowanie Specyfikacji Wymagań Użytkownika (URS), optymalne prowadzenie kwalifikacji projektu, nadzorowanie i współpraca z dostawcą od początku kosztuje, ale kilkakrotnie mniej kosztują poprawki i usuwanie usterek w gotowym urządzeniu. Fachowe podejście do procesu walidacyjnego pozwala na szybkie i pomyślne przejście do wydajnego, prawidłowo i niezawodnie funkcjonującego systemu.

góra strony