Walidacja system - Strona główna

Pomiary

Walidacja-system wykonuje usługowo prace pomiarowe
(wraz z dokumentacją walidacyjną lub bez) dla:

dysze
 • Urządzeń i instalacji procesowych,
 • Systemów skomputeryzowanych,
 • Systemów mediów czystych,
 • Systemów wentylacji i klimatyzacji,
 • Urządzeń produkcyjnych i laboratoryjnych,
 • Linii i systemów procesowych,
 • Transferu technologii.

Między innymi w zakresie:

 • Ilości cząstek: w pomieszczeniach/urządzeniach czystych, sprężonym powietrzu i dodatkowo dwutlenku węgla, tlenków siarki, azotu, węgla i oleju w sprężonym powietrzu czystym,
 • Prędkości przepływu mediów (powietrza, wody) dla urządzeń i instalacji,
 • Objętościowego strumienia przepływu powietrza przez filtry HEPA,
 • Ciśnienia i różnicy ciśnienia podczas procesu sterylizacji, w pomieszczeniach produkcyjnych, instalacjach wody oczyszczonej i urządzeniach procesowych,
 • Temperatury w zakresie od -80 do +400 stopni Celsjusza (autoklawy, liofilizatory, tunele depirogenizacyjne, zbiorniki, cieplarki, pomieszczenia/ komory z nawiewem laminarnym, tunele sterylizacyjne, drażownice, piece, chłodnie, pomieszczenia produkcyjne, magazyny, instalacje wody oczyszczonej).

Pomiary przeprowadzane są przy użyciu niezbędnego sprzętu kontrolno pomiarowego wraz oprzyrządowaniem zapewniającym prawidłowy jego przebieg. Urządzenia te posiadają odpowiednie i aktualne certyfikaty, świadectwa kalibracji i wzorcowania wykonywane raz w roku lub po modernizacji danego urządzenia kontrolno pomiarowego.

góra strony