Walidacja system - Strona główna

Szkolenia

Walidacja-system prowadzi szkolenia specjalistyczne w zakresie oferowanych usług:

dysze
  • Walidacji - szkolenie odbywa się w zakresie metodyki prawidłowego prowadzenia procesu walidacji obejmującego analizę wraz ze szczegółowym opisem podstawowych zagadnień takich jak: główny plan walidacji, analiza ryzyka, kwalifikacja projektu DQ, kwalifikacja instalacyjna IQ, kwalifikacja operacyjna OQ i kwalifikacja procesowa PQ dla instalacji i urządzeń procesowych.
  • Pomiarów - szkolenie obejmuje teoretyczne zapoznanie uczestników z zagadnieniami obsługi urządzeń wykorzystywanych w procesach walidacyjnych i kwalifikacyjnych, oraz szkolenie praktyczne w zakresie omawianych urządzeń. Podczas szkolenia uczestnicy nabywają umiejętności i praktyczną wiedzę opartą na aktualnych przepisach prawa, stosownych normach i standardach walidacyjnych

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonego pracownika z wykorzystaniem technik audiowizualnych. Dla uczestników przygotowywane są materiały szkoleniowe.

góra strony