Walidacja system - Strona główna

PomiaryKontrola i pomiary

Walidacja-system przeprowadza kwalifikację systemu przy użyciu profesjonalnego sprzętu kontrolno pomiarowego, wraz z niezbędnym do nich oprzyrządowaniem tj. (przetworniki ciśnienia, przepływomierze, termopary, czujniki bezprzewodowe temperatury i ciśnienia, czujniki wilgotności, piece kalibracyjne wraz z sondą porównawczą). Urządzenia te posiadają stosowne i aktualne certyfikaty, świadectwa kalibracji i wzorcowania. Weryfikacja kalibracji przyrządów jest wykonywana raz w roku lub po modernizacji urządzenia kontrolno pomiarowego. Dodatkowo przeprowadzamy także kalibracje całych urządzeń produkcyjnych (np. tabletkarki), a także same elementy składowe instalacji lub urządzeń, w których to, uznano je za krytyczne są to między innymi: czujniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływomierze itp.

góra strony